Trénink 6

TRENINK1

Kroužení rukou vzad

 • Skáčeš po špičkách
 • Paty se nedotýkají země
 • Kroužení ruhou vzad
 • Stále jeden rytmus
 • mladší skupina: 3x60 sekund
 • starší skupina: 3x90 sekund

Kočka Krab

 • Začínáš v kliku s pokrčenými koleny pod sebou
 • Přetáčíš se na druhou stranu
 • Tělo stále v rovině
 • mladší skupina: 3x doleva, doprava
 • starší skupina: 5x doleva, doprava

Brouček na zádech

 • Koordinuj pohyb a přetáčej se dokola
 • Bradu tlačíš k hrudníku
 • mladší skupina: 4x30 na každou stranu
 • starší skupina: 5x60 na každou stranu

Driblink o zeď

 • Dribluj si s míčkem o zeď
 • Použij obě ruce a střídavě
 • Stále nepřerušeně dribluj
 • mladší skupina: 3x60 sekund
 • starší skupina: 3x120 sekund

* Zvládneš za časový úsek na jedné noze? Natoč se, pošli trenérovi a zapiš do kalendáře.

Protažení

trenink1b

 

Další tréninky