ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÉM NEGATIVNÍM TESTOVÁNÍ NA COVID 19 A NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jako zákonný zástupce dítěte:
1) Prohlašuji, že výše uvedené dítě, účastník tréninkového procesu v ledním hokeji, ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem a aktuálně se u něj neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti čichu apod.) a nemá nařízeno karanténní opatření.

2) Prohlašuji, že jsem byl seznámen s opatřeními, pokyny a doporučeními vztahující se k bezpečnosti tréninkového procesu mládeže HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. plynoucí z aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a souhlasím s účastí mého dítěte v tomto tréninkovém procesu.