Kurz bruslení Bruslička - upozornění na dodržování covid opatření !!

 

DSC 0177Vážení účastníci kurzu bruslení - Bruslička,

vzhledem k aktuální situaci vztahující se k epidemií koronaviru v ČR je pro účast ve výukovém kurzu Bruslička potřeba splňovat podminky aktuálně platných mimořádných opatření MZ ČR, vlády ČR nebo jiných orgánů státní správy a COVID opatření a nařízení HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. vztahující se provozu zimního stadionu. V současnosti se jedná zejména o MO MZČR ze dne 26.08.2021 s účiností od 01.09.2021 č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN.

Pro bezproblémové pořádání výukového kurzu je proto potřeba splnit následující náležitosti:

  • Každý účastník (dítě) kurzu musí mít před zahájením docházky odevzanou kompletně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou Přihlášku (stačí přinést na nejbližší akci - trénink, lze vyplnit případně i na místě)  PŘIHLÁŠKA_Bruslička_2021.pdf
  • Každý účastník (dítě) kurzu musí splňovat podminky aktuálně platných mimořádných opatření MZ ČR, a v něm zejména bod I/16 opatření (viz níže).
  • Na děti do 6 let věku se podmínky bodu I/16 opatření nevztahují !!!
  • Pro děti starší 6 let navštěvující školská zařízení, kde se provádí testování a dítě jej absolvovalo nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem stačí vyplnit a podepsat čestné prohlášení zákonného zástupce bod I/16f (ČP zde)  ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ_TEST_COVID19_09-2021.pdf
  • Každý účastník jako doprovod (dospělý) kurzu musí splňovat podminky aktuálně platných mimořádných opatření MZ ČR, a v něm zejména bod I/16 opatření (viz níže), které bude schopen prokázat, případně podepsat na místě čestné prohlášení. 

Na zítřejší Brusličku prosím všichni přineste potřebné dokumenty, které budou vybírány u vstupu.

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že Vás výše uvedené náležitosti mohou zatěžovat, ale chceme zabezpečit pro Vás i Vaše děti pokud možno co nejbezpečnější prostředí pro sportování.

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.:

Rostislav Polehňa - předseda

Bronislav Zápařka - generální manažer

 

Výňatek z MO MZČR ze dne 26.08.2021 čl.I. bod 16

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo 

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.