Klubové příspěvky

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY pro sezónu 2021/22 na činnost mužstev přípravek, mladších a starších žáků, dorostu a juniorů, byly 16.Valnou hromadou a jednáním Výkonného výboru HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. stanoveny na 5.000,-Kč/ ročně,  rozložené na dvě splátky: 

1.splátka  ve výši 2.500,-Kč je splatná do 15.10.2021
2.splátka  ve výši 2.500,-Kč je splatná do 30.11.2021

KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY pro sezónu 2021/22 na činnost mužstva Minipřípravky + nově příchozích dětí, nehrajících soutěže byly 16.Valnou hromadou a jednáním Výkonného výboru HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. stanoveny na 2.500,-Kč/ ročně, splatné do 30.11.2021.

Klubové příspěvky zasílejte na číslo účtu: 210083617/0300, vedeného u ČSOB a.s. Uh.Hradiště
Variabilní symbol : rodné číslo hráče
Konstantní symbol : 0308

V případě 2  a více sourozenců hrajících za mužstva HOKEJ Uherský Ostroh, platí druhý sourozenec poloviční výši klubových příspěvků a třetí a další sourozenec je zdarma !!!

Poněvadž hokejová sezóna 2020/2021 byla v průběhu října přerušena a nebyla z důvodu vyhlášení nouzového stavu v celé ČR dokončena, rozhodl Výkonný výbor HOKEJ Uherský Ostroh a 16. Valná hromada HOKEJ Uherský Ostroh o snížení celkové výše klubových příspěvků 2020/21:

U hráčů Minipřípravky a nově příchozích, nehrajících soutěže byly klubové příspěvky stanoveny na 1.000,-Kč

U hráčů kategorie přípravek 2., 3., 4. a 5.tříd, mladších a starších žáků, dorostu a juniorů byly klubové příspěvky stanoveny na 2.000,-Kč.

Ten, kdo zaplatil vyšší část nebo celou částku klubových příspěvků 2020/21, bude to zohledněno v dalším platebním období nynější sezóny 2021/22, tak že se klubové příspěvky sezóny 2021/22 poníží o přeplacenou část klubových příspěvků 2020/21 a zákonný zástupce uhradí jen příslušnou část.

Jestliže někdo dosud nezaplatil příslušnou úhradu KP 2020/21, je nutné příslušnou částku uhradit nejpozději do 15.10.2021!!! 

 

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.:

Rostislav Polehňa - předseda a Bronislav Zápařka - generální manažer