Historie zimního stadionu

200602241017 1922 23
Počátkem minulého století i do Uherského Ostrohu dorazil tehdy moderní zimní sport – bruslení a hokej. V období roku 1922-23 mladí studenti obchodní akademie začali připravovat založení hokejového klubu. Hrálo a bruslilo se dle nejlepších podmínek na řece Moravě, na rybnících Okasovo, Černovo a Radovo.
1934
1934 – SK Viktoria Uh.Ostroh připravena k zápasu za Černovým.
1937
1937 – kluziště na sokolském hřišti u školy – dnes zimní stadion. Věhlas ostrožských hokejistů lákal početné diváctvo..
1942
1942 – v období 2. světové války se hrálo na hřišti Na zámecké.
V roce 1950 byla zpracovaná první projektová dokumentace „výstavby umělé ledové plochy“.

Od roku 1945 se zimní aktivity přesunuly opět na hřiště u školy. Byly dobudovány šatny s vytápěním. Bohužel tyto v roce 1959 kompletně vyhořely, hokejový oddíl přišel o veškeré vybavení včetně výstroje. V letech 1960 – 62 byly vybudovány nové zděné šatny.

19451945

V roce 1965 byla dosud škvárová plocha nahrazena plochou betonovou, s novým osvětlením.
196519651965
1973 – 1977 výstavba umělé ledové plochy (materiály z Kroniky LH).
1973-19771973-19771973-1977
V roce 2001 byla provedena  nákladem 6,5 mil. Kč rekonstrukce strojovny chlazení, včetně nové plochy.
V září 2003 byla zahájena výstavba objektu nových šaten, zkolaudovaná v dubnu 2004.
200120012001
Srpen 2005 – zahájeny práce na zastřešení ledové plochy. Prosinec 2005 – zastřešená ledová plocha včetně  nové tribuny.
200520052005
 
 2006 - 2007 - dokončení opláštění zimního stadionu, vybudování nové rolbovny a zázemí strojníků a ledařů, ošetřovny a prodejny hokejových potřeb.

2008 - výstavba nových kabin mládeže formou montovaných staveb za střídačkama od ulice Školní. (relizováno z dotací MŠMT ČR a příspěvkem Města Uherský Ostroh hokejovým klubem HOKEJ Uherský Ostroh, o.s.)

2009 - přístavba nové kabiny mužů pod tribunou (relizováno hokejovým klubem HOKEJ Uherský Ostroh, o.s.)

Použité materiály i fotografie o historii ledního hokeje i bruslení v Uherském Ostrohu pochází z Kroniky LH, kterou z historických údajů zpracoval pan Jaromír Komínek, a dále z Kroniky TJ Tatran Uh.Ostroh, jejímž autorem byl pan učitel Vladimír Příleský.