Nařízení provozovatele zimního stadionu HOKEJ Uherský Ostroh

 LOGO HOKEJ

Nařízení HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. – provozovatele zimního stadionu v Uherském Ostrohu k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 03. 2020 o zákazu konání akcí nad 100 osob.

Na základě nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.03. 2020 o zákazu konání akcí nad 100 osob a na základě rozhodnutí Výkonného výboru HOKEJ Uherský Ostroh, z.s., který dne 10.03.2020  na svém zasedání projednal danou věc, vydává provozovatel zimního stadionu HOKEJ Uherský Ostroh, z.s., toto nařízení:

Standardní provoz zimního stadionu dle aktuálního Programu ledů, tréninkové jednotky, soutěžní utkání, turnaje, komerční využívání ledové plochy stávajícími zákazníky a veřejné bruslení, organizované a provozované na zimním stadionu v Uherském Ostrohu se neruší.

Pořadatel tréninkových jednotek, utkání a turnajů, komerční zákazník využívající ledovou plochu a pořadatel veřejného bruslení je povinen zabezpečit, že se všech výše uvedených sportovních aktivit nezúčastní více než 100 osob. 

V tomto počtu jsou zahrnuti hráči/hráčky a členové realizačních týmů nastupujících k utkání, rozhodčí, delegáti, pořadatelská a zdravotní služba, zástupci médií, bruslící veřejnost, doprovod, diváci a všechny ostatní osoby přítomné v prostoru haly s ledovou plochou a tribunou sportovního zařízení v danou dobu konání jednotlivé akce.

Každý účastník jednotlivé akce je přímo odpovědný za své konání a nesmí být osobou, na kterou se vztahuje nařízení o karanténě, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v pátek 06.03.2020.

TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ!

 

V Uherském Ostrohu, dne 11.03.2020

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.: 

Lubomír Procházka - Předseda

Bronislav Zápařka - člen výboru-generální manažer