Jak to bude s letní přípravou ostrožských hokejistů?

IMG 8075V souvislost s postupným uvolňováním vládních nařízení spojených s koronavirovou krizí, dochází také ke změnám v oblasti sportovní činnosti spolků a jednotlivců v rámci nouzového stavu.

Na základě těchto změn rozhodl Výkonný výbor HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. na svém zasedání 30.04.2020 o předpokládaném možném scénáři letní přípravy jednotlivých mužstev našeho hokejového klubu.

Po důklaném zvážení všech aktuálních informací vycházející z výkladového stanoviska Národní sportovní agentury (NSA, www.agenturasport.cz) a České unie sportu ( ČUS, www.cuscz.cz), Výkonný výbor rozhodl o postupném zahajování, buď individuální, nebo společné tréninkové přípravy jednotlivých týmů HOKEJ Uherský Ostroh, a to v týdnu od 11. května 2020.

Doposud byl během měsíců března, dubna a začátku května doporučen všem ostrožským hokejistům indiviuální tréninkový model, kdy jednotlivá cvičení, tréninkové možnosti a sportovní výzvy byly zveřejňovány na našem webu a facebooku a byly pro každého více, či méně dobrovolné. 

Od 11. května bychom postupně přecházeli na navržený tréninkový model, který bude odpovídat aktuálním vládním nařízením, kdy od kategorie ročníků 2010 a starších (tzn. 5.třída, mladší žáci, starší žáci, dorost, junioři+muži) by byla zahájena společná tréninková příprava na venkovním sportovišti základní školy, na fotbalovém hřišti, v přírodě a případně později dle možností na zimním stadionuje. Je pochopitelné, že příprava bude probíhat za jasně daných bezpečnostních a hygienických podmínek odpovídajících aktuálním vládním nařízením. Tyto podmínky budou naším zapsaným spolkem přesně definovány a každý rodič, nebo hráč se je před zahájením tréninku dozví a bude je muset odsouhlasit a respektovat. Společné tréninky by během tohoto měsíce měly probíhat alespoň 2x týdně pro každou kategorii, plus další tréninková činnost by byla zajištěna individuální domácí formou.

Děti ročníků 2011 a mladších by nadále trénovaly minimálně do konce května na bázi individuální domácí přípravy, kdy šéftrenér mládeže Zbyněk Žabčík připravil pro všechny mládežnické kategorie sérii modelových tréninků, které jim budou přes klubové informační kanály zasílány a jejichž splnění si budou zaznamenávat do zaslaného speciálního tréninkového kalendáře.

V dalším období budeme operativně postupovat v organizaci tréninkového procesu v souladu s nařízením vlády ČR a s ohledem na vývoj situace v ČR v souvislosti s pandemií koronaviru.

O všech dalších nových skutečnostech Vás budeme průběžně informovat.

 

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.:

Lubomír Procházka - předseda

Bronislav Zápařka - člen výboru-generální manažer