XV. valná hromada určila směr dalšího rozvoje, novým předsedou je Rostislav Polehňa

Páteční XV. valná hromada HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. odsouhlasila hospodaření roku 2019 a potvrdila předpokládané rozpočty na rok 2020 a schválila členské klubové klubové příspěvky na nadcházející sezónu 2020/21. Dalším úkolem bylo doplnění člena Výkonného výboru, na kterého byl navržen a následně schválen Ing. Roman Němčický. Závěrečné usnesení pak schválilo všechny projednané body valné hromady.

RP

Ihned po skončení valné hromady proběhlo zasedání, nyní již opět dévitičlenného Výkonného výboru, který si po zemřelém předsedovi panu Lubomíru Procházkovi, zvolilo ze svého středu nového nejvyššího statutárního zástupce. Ve volbách formou tajného hlasování byl nadpoloviční většinou, sedmi hlasy zvolen pan Rostislav Polehňa, který nyní zastává funkci předsedy HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. a společně s Bronislavem Zápařkou, členem výboru-generálním manažerem jsou dvěma statutárními zástupci, kteří mají společné podpisové právo.

Přejeme novému předsedovi hodně úspěchů v dalším rozvoji hokejového klubu a doufáme, že bude stejně tak prozíravou a schopnou vůdčí osobností ostrožského hokeje, jakým byl dlouholetý předseda pan Lubomír Procházka.