Od pondělka 5. října platí nouzový stav s příslušnými opatřeními pro provoz sportovišť

nouzovy stavOd pondělí 5. října 2020 začal platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od pondělí zároveň platí i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob a především pořádání hromadných akcí.

Dáváme vám k dispozici kompletní vládní usnesení, jehož součástí je také odstavec o sportovních akcích, který najdete zde: 

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

 "výňatek z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření" 

 Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. 

 I. zakazuje 

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje

 II. omezuje 

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy

 

Z těchto vymezení vyplývá, že sportovní činnost našeho hokejového klubu HOKEJ Uherský Ostroh není omezena, neboť všechny soutěže jsou organizovány hokejovým svazem (ČSLH z.s.) ale z dikce opatření platí, že všechna soutěžní utkání jsou realizována bez diváků !!!

S ohledem na to, že jsme provozovatelé zimního stadionu jsme pro konání všech případných komerčních hromadných akcí ve vnitřních prostorách na zimním stadionu omezeni počtem do 10 osob !!!

Díky těmto krizovým opatřením jsme se dostali z hlediska provozovatele do složité situace, kdy na zimním stadionu můžeme provozovat klubovou sportovní činnost, ale v podstatě nemůžeme realizovat komerční hromadné akce, ze kterých bychom měli potřebný finanční výnos na úhradu všech nutných nákladů provozu sportoviště (veřejné bruslení, bruslení škol, komerční pronájem ledové plochy, komerční turnaje, amatérské soutěže, vstupné z mistrovských zápasů Krajské ligy mužů, projekt výuky bruslení Bruslička atd.).

Proto jsme již minulý týden zahájili jednání s vedením Města Uherský Ostroh o aktuální situaci a včera také proběhlo zasedání Výkonného výboru a Dozorčí rady HOKEJ Uherský Ostroh z.s., který na základě jednohlasného souhlasu všech přítomných členů rozhodlo o pokračování provozu ZS Uherský Ostroh po dobu platnosti krizových opatření, tedy do 18. října 2020 s tím, že provozní doba bude omezena na potřebné tréninky a sportovní akce, případně objednané komerční akce do 10 osob. Současně provoz zimního stadionu přejde do zvláštního nízkonákladového udržovacího režimu, tak aby se udržela ledová plocha za co nejnižších nákladů. V případě aktuálního zhoršení epidemiologické situace a eventuální změně krizových opatření, bude v součinnosti s Městem Uherský Ostroh operativně rozhodnuto o dalším postupu.   

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.:

Rostislav Polehňa - předseda

Bronislav Zápařka - člen výboru-generální manažer, ředitel zimního stadionu