Vládní krizová opatření uzavírají sportoviště a zastavují svazové soutěže

covid 19Na základě včerejšího rozhodnutí vlády České republiky, vzhledem ke zhoršující se situaci kolem pandemie COVID 19, se zpřísňují dosud nařízená opatření a v té souvislosti Vláda zakazuje v bodu 2 krizového opatření: "provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách" 

V této souvislosti bylo Výkonným výborem HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. hlasováním per rolam dne 8. října v součinnosti s vedením Města Uherský Ostroh jednohlasně rozhodnuto o pozastavení provozu zimního stadionu v Uherském Ostrohu ke dni 10. října 2020 od 14:30 hodin nejméně po dobu aktuálního krizového opatření, tedy do 26. října 2020. Veškeré sportovní a jiné aktivity na zimním stadionu jsou v tomto čase zrušeny. Následný provoz bude opět zahájen až po uvolněním stávajících opatření. 

Informace o možném způsobu provádění tréninkového procesu hráčů hokejového klubu HOKEJ Uherský Ostroh po dobu nouzového stavu bude upřesněn vedením klubu a trenéry v nejbližší době přes klubové informační kanály.

Děkujeme za pochopení.

 

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.

Rostislav Polehňa - předseda

Bronislav Zápařka - člen výboru-generální manažer, ředitel zimního stadionu