Aktuální informace ohledně XVI. valné hromady

valna hromadaVážení členové HOKEJ Uherský Ostroh, z.s,

na blížící se XVI. valné hromadě HOKEJ Uherský Ostroh, z.s je nutné zabezpečit dodržování aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovují podmínky účasti na zasedání orgánů právnické osoby. Jednou z podmínek je mít při jednání ve vnitřních prostorech nasazen respirátor, udržovat rozestupy a splňovat podmínky nařízení bodu I/8 MO služby (viz níže). Osobám, které výše uvedené nesplňují nebude umožněna účast na zasedání. 

S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, a to takto:

V bodu 17. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,

b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky 8 (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,

Dle v čl. I odst. 18 MO služby jsou dále stanoveny podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

       a)   osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

       b)   osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

       c)   osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

            i)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

           ii)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

          iii)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

     d)   osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Za dodržování příslušných opatření předem děkujeme.

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s.:

Rostislav Polehňa - předseda

Bronislav Zápařka - člen výboru-generální manažer